Góry i Pogórze Izerskie

Wody


Górami Izerskimi biegnie europejski dział wodny, rozdzielający dorzecza Odry i Łaby, a tym samym zlewiska Morza Północnego i Bałtyku. Głównymi rzekami odwadniającymi Góry Izerskie od strony północnej i uchodzącymi do Odry są Nysa Łużycka ze Smedą oraz Bóbr z Kwisą i Kamienną, natomiast do Łaby uchodzą Izera i Ploucznice (po strome południowej). Źródła rzek i potoków są zasilane wodami podziemnymi typu szczelinowego i rumoszowego oraz wodami opadowymi i retencjonowanymi w torfowiskach na wierzchowinie. Wysokie opady, słabo przepuszczalne podłoże i znaczne nachylenie stoków powodują szybki spływ wód, zwłaszcza w okresie wiosennego tajania śniegów i letnich dreszczów nawalnych. Gwałtowne wezbrania i powodzie długo nękały mieszkańców osiedli położonych w dolinach i kotlinach, zanim w końcu XIX i na pocz. XX w. przeprowadzono regulację potoków, zbudowano system zabezpieczeń i zbiorników przeciwpowodziowych.
 

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl