Góry i Pogórze Izerskie

Stara Kamienica


STARA KAMIENICA (350-390 m). Duża, stara wieś w Obniżeniu Starokamienickim (Kotlina Jeleniogórska) nad środkowym biegiem Kamienicy. Była to niegdyś siedziba kasztelanii. Dziś czynne są tu zakłady: lniarski i Wydział Odlewniczy Zakładów Mechanicznych Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach. Zamek, wzmiankowany w 1242 jako kasztelański, został przez Schaffgotschów rozbudowany w 2 poł. XIV w. W 1562 otrzymał renesansowy wystrój. Dwukrotnie spalony (1616 i 1758), opuszczony po ostatnim pożarze. Obecnie na wysepce, otoczonej szeroką fosą, widoczne są niewielkie pozostałości w postaci piwnic i fragmentu czworobocznej wieży, na której znać resztki detalu architektonicznego z XVI w. Na terenie dawnego PGR znajduje się parterowy budynek gospodarczy z 1579, ze ścianami pokrytymi resztkami renesansowego sgraffita o motywach geometrycznych, połączony od wsch. z budynkiem mieszkalnym z 1 poł. XVII w. o ładnych obramieniach okiennych, wykonanych, z piaskowca. Dokoła ogród, do którego wejście przez barokową bramę z 1705 ozdobioną herbami i rzeźbą Herkulesa.
We wsi wznosi się niewielki trójnawowy, późnogotycki kościół parafialny Ścięcia św. Jana Chrzciciela z 1 poł. XVI w. Renesansowe prezbiterium powstało w 1624. Całość powiększono w XVIII w., restaurowano w 1957. Wieża gotycka, zwieńczona cebulastym hełmem z XVIII w. Wisi w niej dzwon z XV w. Wnętrze kościoła przykryte jest kasetonowym stropem. W nawach bocznych empory wybudowane przez ewangelików w XVIII w. Ołtarze wczesnobarokowe z XVII/XVIII w. Gotycka chrzcielnica piaskowcowa pochodzi z pocz. XVI w., płyty nagrobne z 1496 i 1526. Późnorenesanspwa ambona fundacji Jana Ulryka II Schaffgotscha powstała przed 1626. Wyróżnia się jej ładny kosz z postaciami ewangelistów. Sporo obrazów i rzeźb reprezentuje barok XVIII w. W elewację kościoła wmurowano renesansową dziecięcą płytę nagrobną z 1616.

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl