Góry i Pogórze Izerskie

Rybnica


RYBNICA . Duża, jedna z najstarszych na tym terenie wsi nad górnym biegiem Młynówki w Obniżeniu Starokamienickim (Kotlina Jeleniogórska). Wymieniona w 1305 z okazji lokacji, rozwinęła się przy Starym Trakcie Handlowym Żytawsko-Jeleniogórskim. W centrum wznosi się ciekawy gotycki kościół parafialny św. Katarzyny z XIV w., przebudowany na pocz. XVI w. i restaurowany w latach 1963-70. Prezbiterium przykryte stylowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wyróżniają się trzy gotyckie portale i kamienne sakramentarium. Z renesansowej przebudowy pochodzi portal w wieży (1 poł. XVI w.). Barokowe są okna i hełm wieży. Wyposażenie wnętrza różno-stylowe z XV-XIX w., przy czym liczne rzeźby i obrazy reprezentują barok, zaś bogaty dekoracyjnie ołtarz główny z 2 poł. XVIII w. ma cechy rokoka. Między torami kolejowymi a PGR, na granitowym cyplu w zakolu Grodziczki, ocalały niewielkie ruiny zamku z XIV-XVI w. Choć panowie na Rybnicy byli wzmiankowani już w 1288, to o zamku brak bliższych danych. W XIV w. przebywał w nim cesarz Karol IV. Zamek restaurowany w 1786, na pocz. XIX w. został jednak opuszczony. Szybko uległ zniszczeniu. Stąd wywodził się prawdopodobnie dość znany w tej części Sudetów ród Rybniców, późniejszych Reibnitzów.

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl