Góry i Pogórze Izerskie

Lubomierz


Lubomierz. Jest to urocze stare miasteczka, istniejące od początku XIII w. Ośrodkiem Lubomierza jest długa ulica rozszerzająca się w centrum miasta w niewielki, podłużny rynek.

Tego rodzaju układ miast jest charakterystyczny dla słowiańskich osad targowych. Rynek otoczony jest starymi kamieniczkami z podcieniami. Nad miasteczkiem góruje wzniesiony na niewielkim pagórku piękny barokowy kościół, przebudowany z dawnej świątyni gotyckiej w latach 1726—1730.

Opodal toru kolejowego zwraca uwagę stojąca samotnie stara gotycka wieża. Jest to pozostałość po rozebranym kościele, który stał na trasie budowy linii kolejowej z Lwówka do Gryfowa Śląskiego
.

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl