Góry i Pogórze Izerskie

Krajobraz


Głębokie pęknięcia tektoniczne sztywnej masy zbudowanej ze skał krystalicznych oraz procesy niszczące doprowadziły do wydzielenia w Góracg Izerskich czterech grzbietów o stosunkowo stromych stokach i płaskich wierzchowinach na wysokości 900-1000 m n.p.m.o stronie czskiej są to grzbiety:Waloński(Jizera 1122 m,Czerna Hora 1084 m, Smedavska Hora 1084 m i Średni (Jeleni Strań 1018 m). Dolina
Hajenego potoku oddziela ten ostatni od Wysokiego Grzbietu położonego głównie w Polsce. Kulminuje on w Wysokiej Kopie(1126 m), a oprócz niej wyróżniają się nadto w gnieździe Zielonej Kopy: Przednia Kopa (1114 m) i Sine Skałki (1125 )
Wąski grzbiet z Izerskimi Garbami (1088 m), Zwaliskiem (1047 m) .iWysokim Kamieniem (1058 m). Nieckowate siodło Rozdroża pod Cichą Równią (943 m) oddziela położoną bardziej na pd. kopułę Krogulca i Cichej Równi (obie po 1001 m). Od Zielonej Kopy ku pn. zach. grzbiet się obniża do Polany Izerskiej (965 m), skąd poprzez Łużec (1035 m) podnosi się ku Izerskiemu Stogowi (1107 m). Ten zaś z kolei połączony jest siodłem Łącznika z kopułą Smreka (1124 m), stanowiącego najwyższy szczyt zach. krańca Wysokiego Grzbietu, i już w Czechach — z Vlaszskim (Walońskim) hrebenem. Ku pn. rozlewa się ten ostatni w równoleżnikowy Jindrzichovicki hreben (560 m).
Górny odcinek doliny Kwisy, tworzący u wylotu z Gór Izerskich podłużnie zaklęśnięte na zbiegu uskoków tektonicznych Obniżenie Świoj radowskie, oddziela najbardziej na pn. wysunięty Grzbiet Kamienicki. Od pn. wsch. wycina go dolina Małej Kamiennej, zaś oba grzbiety zbiegają się w Rozdrożu Izerskim. Grzbiet dzieli się na dwie wyraźne części. Większa, od pn., to szeroko rozpostarta kopuła Kamienicy (975 m) z mniej wydatnymi wzniesieniami: Kowalówką (888 m) i Dłużcem (867 m). Natomiast bezpośrednio od Rozdroża Izerskiego ciągnie
się stromy grzbiecik Jastrzębca (792 m) z Kopaniem (751) i Świerkowcem (740 m). Z Gór Izerskich spływa wiele potoków, tworzących szereg rozgałęzionych dolin.

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl