Góry i Pogórze Izerskie

Czerniawa Zdrój


CZERNIĄWA. Dawna wieś, uzdrowisko, rozwinięta w kotlinowato rozszerzonym górnym odcinku doliny Czarnego Potoku, u stóp Stogu Izerskiego i Smreka. W 1651 powstała tu huta szkła, przy której osiedlili się czescy eksulanci ewangeliccy. W 1783 odkryto źródła mineralne nazwane „Wiktoria". W 1785 poniżej osady rozpoczęto eksploatację kobaltu w kopalni Schaffgotschów „Jan Nepomucen", zakończoną już w 1787. Od pocz. XIX w. datował się rozwój lecznictwa, m.in. w 1816 ujęto źródło, w 1826 zainstalowano wanny kąpielowe, w 1860 wzniesiono Dom Zdrojowy, zastąpiony obecnym w 1910. Miejscowość odznaczała się zawsze niewielką, rozproszoną zabudową, głównie zdrojową. Po 1980 przeznaczona została na potrzeby lecznictwa dla dzieci, m.in. leczenie chorób układu oddechowego. Podstawą kuracji jest źródło szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-żelazistej z dwutlenkiem węgla „Jan" oraz dobry klimat. Spośród kilkunastu osad, głównie położonych wysoko na zboczach Gór Izerskich,. kolejno włączanych do uzdrowiska, wspomnieć trzeba niżej usytuowaną Graniczną. Została ona założona prawdopodobnie na pocz. XIV w: W 1656 powstała w niej szkoła. W pobliżu wypływają źródła wód żelazistych.

Copyright (c) InterPele  www.izery.eu
szklarskaporeba.info.pl | e-karkonosze.info | jakuszyce.info.pl | Noclegi | wszklarskiej.net | zachelmie.pl | e-szklarska.com | sciegny.pl | wkarpaczu.net.pl | swieradowzdroj.info.pl